2+12

Kaksi keskellä juoksee, kaksitoista reunalla seisoo?