Oksennan

Vedä tukastani niin oksennan,
laske tukkani takaisin niin lopetan.
Mikä minä olen?