Opettaja ja radio

Mitä eroa on opettajalla ja radiolla?