Se tavutetaan

Laa lee lii miten tuo tavutetaan kolmella kirjaimella?