Mikä tulee seuraavaksi

Mikä tulee seuraavaksi???

1. m t k t p l s m t

2. p v k

3. Abcdefghijklmno